Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma 2021 päivittyy tähän(Uusi OPS, otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien)