Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma,  lukion 2021 aloittavat opiskelijat:


(vanha OPS, otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien)