Tuntijako

Lukion tuntijako 1.8.2016 alkaen, aikuisten opetussuunnitelma

Aikuisille annettavan koulutuksen tuntijako


Oppiaine tai aineryhmäPakolliset kurssitSyventävät valtakunnalliset kurssit
 Kieli- ja kommunikaatio-opinnot:  
 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 1
 A-kieli 6 2
 B-kieli 5 2
 Muut kielet  6
 Matematiikka:  
 Yhteinen opintokokonaisuus 1 
 pitkä oppimäärä 9 3
 lyhyt 5 2
 Luonnontieteelliset opinnot: 5 5
 fysiikka 1-2 
 kemia 1-2 
 biologia 1-2 
 maantiede 1-2 
Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot: 6 7
 uskonto/elämänkatsomustieto 1 
 historia 2 
 yhteiskuntaoppi 2 
 filosofia 1 
 psykologia  2
Teemaopinnot:  1
Muut lukion tehtävään kuuluvat oppiaineet  

  
Yhteensä vähintään  44