Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma,  lukion 2021 aloittavat opiskelijat:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuisten_lukiokoulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015  

(vanha OPS, otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien)