Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn kokeet ovat syyskuussa ja niihin on ilmottauduttava toukokuussa. Kevään kokeet järjestetään maaliskuussa, ja niihin on ilmottauduttava marraskuun alussa. Tarkat ilmoittautumisajat voi tarkistaa koululta.

Ylioppilastutkinota koskevat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa, kun on suorittanut kyseisessä oppiaineessa pakolliset kurssit tai on suorittanut ammattiopintoja vähintään 1,5 vuotta. Ylioppilastutkinnon kokeet voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautetusta kahtena tai kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineen koe. Näiden lisäksi kokelas voi osallistua haluamaansa määrään ylimääräisiä kokeita.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas voi valita näissä aineissa, kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa pitää suorittaa vaativampi koe.

Vanhoja YO-kokeita ja muuta tärkeää YO-kokeisiin liittyvää löydät Abitreenit- sivustolta.