Oppikirjat

Lukuvuosi 2023-2024  


ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  

ÄI1: Särmä digitehtävät ÄI01 (LOPS 2021)

ÄI2 ja ÄI3: Särmä digitehtävät ÄI02ÄI03 (LOPS 2021)

ÄI4: Särmä digitehtävät ÄI04 (LOPS 2021)

ÄI5: Särmä digitehtävät ÄI05 (LOPS 2021) 

ÄI6 ja ÄI7: Särmä digitehtävät ÄI06ÄI07 (LOPS 2021)

ÄI8: Särmän digitehtävät ÄI08 (LOPS 2021)

ÄI10: Särmä digitehtävät ÄI08 (LOPS 2021)

ÄI11: Särmä digitehtävät ÄI09 (LOPS 2021)  

Kaikilla kursseilla oppikirjana on Särmä. Äidinkieli ja kirjallisuus (LOPS 2021) 

MATEMATIIKKA

MAB 11 - Peruskoulun kertauskurssi. Materiaalit annetaan oppitunnilla.

MAY 1 (LOPS 2021), SanomaPro, Unioni, digikirja

https://tuotteet.sanomapro.fi/tuotteet/lukio/matematiikka/bu601419-unioni-may1-digikirja-lops21.html

Lyhyt matematiikka

Pakolliset kurssit:

LOPS 2021, painettu tai digikirja

MAB2 SanomaPro, Binomi, Lausekkeet ja yhtälöt

MAB3 SanomaPro, Binomi, Geometria

MAB4 SanomaPro, Binomi, Matemaattisia malleja

MAB5 SanomaPro, Binomi, Tilastot ja todennäköisyys

MAB6 SanomaPro, Binomi, Talousmatematiikan alkeet

MAB7 SanomaPro, Binomi, Talousmatematiikka

https://tuotteet.sanomapro.fi/tuotteet/lukio/lyhyt-matematiikka/binomi-lops21.html

Syventävät kurssit:

MAB8 SanomaPro, Binomi, Matemaattinen analyysi

MAB9 SanomaPro, Binomi, Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat

Kertauskurssi:
MAB10 Sanomapro, Binomi Kertaus

Vanha ops (2016)

MAB 2 - Tekijä, Lausekkeet ja yhtälöt (Sanoma Pro,) digikirja tai painettu kirja

MAB 3 - Tekijä, Geometria (Sanoma Pro,) digikirja tai painettu kirja

MAB 4 - Tekijä, Matemaattisia malleja (Sanoma Pro,) digikirja tai painettu kirja

MAB 5 - Tekijä, Tilastot ja todennäköisyys (Sanoma Pro), digikirja tai painettu kirja

MAB 6 - Tekijä, Talousmatematiikka (Sanoma Pro), digikirja tai painettu kirja

MAB 7 - Tekijä, Matemaattinen analyysi, (SanomaPro)

MAB 8 - Tekijä, Tilastot ja todennäköisyys II, (SanomaPro)

MAB 9 - YO-kertaus Tekijä- digikirja (Sanoma Pro) 


MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN SOVELLUKSIA:

Geogebra Classic 5 tai 6 (www.geogebra.org) (ilmainen)

Ti-Nspire (www.nspire.fi) (maksullinen)

Libre Office (ilmainen)

Abitti (www.abitti.fi) (ilmainen) Matikkaeditori (https://math-demo.abitti.fi/) (ilmainen)

RUOTSI: RUB 

RUB13 (Peruskoulun kertauskurssi):

Blom ym. Megafon +, Otava, digikirja tai painettu kirja

RUB1-2: Fokus 1-2 (2021), Otava, digikirja tai painettu kirja  

RUB3 Fokus 3 (Otava) LOPS2021, digikirja tai painettu kirja

RUB4 Fokus 4 (Otava) LOPS 2021. digikirja tai painettu kirja

RUB5 Fokus 5 (Otava) LOPS2021, digikirja tai painettu kirja

RUB7 FOKUS 7 (Otava) LOPS2021, digikirja tai painettu kirja

Huom! Varmista, että kirjat ovat LOPS2021

RUB09 (Abikurssi): Fokus Abi- digikirja (Otava)

 ENGLANTI: 

ENA11 (Peruskoulun kertauskurssi):

Heroes (Otava) digi- tai painettu kirja

ENA moduulit 1-7: Studeo Huom! Varmista, että kirja on LOPS2021

ENA9 (Abikurssi): Studeo Ready, Set, Go! (LOPS 2016 / LOPS 2021)


REAALIAINEET (HI/YH/FI/ET/UE/PS/MA/BG/FY/KE) : ota yhteyttä opinto-ohjaajaan